Wycena Nieruchomości Olsztyn


Strona główna                   O firmie                    Usługi                   Cennik                   Kontakt

Wycena Nieruchomości - Rzeczoznawca majątkowy

Realizujemy wyceny

      gruntów
      lokali
      budynków
      gospodarstw rolnych
      lasów
      przedsiębiorstw
      znaków towarowych
      służebności
      czynszu dzierżawy i najmu

Kontakt

0-512-205-006
adres e-mail jgv@vp.pl


Wyceniamy nieruchomości

dla celów


Kredytowych
Zaciąganie i konsolidacja kredytów
hipotecznych.


Inwestycyjnych
Kupno/sprzedaż, zamiana, najem,
dzierżawa nieruchomości.
Sporządzanie biznesplanów
i zarządzanie nieruchomościami.


Odszkodowawczych
Odszkodowania za wywłaszczone
nieruchomości, odszkodowania za
"mienie zabużańskie", szacowanie
szkód na nieruchomościach.


Innych
Rozliczenie poniesionych nakładów,
ubezpiecznie nieruchomości.
Sporządzenie prognoz skutków
finansowych uchwalania miejscowych
planów zagospodarownia
przestrzennego.

Podatkowych
Podatek od nieruchomości, podatek od
czynności cywilno-prawnych, spadków
i darowizn.


Księgowych
Amortyzacja środków trwałych.


Spadkowych
Dział spadku.


Opłat
Opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały
zarząd, opłaty planistyczne i adiacenckie.


                                                         Przeprowadzamy analizy rynku nieruchomości oraz prowadzimy                                                          doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości.

                                                         Sporządzamy certyfikaty energetyczne budynków i instalacji.                                                         Więcej...


             

    Rzeczoznawca majątkowy

Mapa strony                           Strona główna
O firmie                                      Usługi
Cennik                                      Kontakt
Świadectwo energetyczne                             

  Wycena Nieruchomości Olsztyn                                                                                              © Copyright by marasko